Qüestionaris Psicotècnics

I.S.B.N. 978-84-9147-604-7

Nuevo

EDICIÓ: 17/07/2018

Pàgines: 468

Les proves psicotècniques són instruments científics per examinar una conducta humana. Es tracta de proves que serveixen per discriminar i mesurar variables psicològiques, permetent constatar les aptituds d'una persona per a una determinada tasca.Per superar les proves psicotècniques és imprescindible practicar el màxim possible, ja que per a aquest ...

Más detalles

51,00 €

Les proves psicotècniques són instruments científics per examinar una conducta humana. Es tracta de proves que serveixen per discriminar i mesurar variables psicològiques, permetent constatar les aptituds d'una persona per a una determinada tasca.Per superar les proves psicotècniques és imprescindible practicar el màxim possible, ja que per a aquest tipus de proves, l'entrenament és fonamental.Per això, el present llibre està especialment dissenyat per entrenar-se en la realització d'exàmens psicotècniques com els que tenen lloc en les proves d'accés a les diferents Administracions Públiques. En ell s'han reunit 38 qüestionaris amb un total de més de 3.000 preguntes. Això permetrà a l'opositor no solament adquirir les habilitats necessàries per superar amb èxit aquest tipus de proves, sinó també comprovar quin tipus d'exercicis se solen plantejar el dia de l'examen.

Introducció

Qüestionari 1 Operacions elementals. Càlcul. Problemes.
Raonament numèric
Qüestionari 2 Vocabulari. Ortografia. Raonament verbal. 
Analogies. Comprensió verbal.
Qüestionari 3 Vocabulari. Ortografia. Raonament verbal. Analogies. 
Comprensió verbal.
Qüestionari 4 Nombres enters. Raonament numèric. Classificació.
Atenció. Equivalències. Ordenacions alfabètiques
Qüestionari 5 Nombres decimals. Atenció. Figueres. Codificació.
Classificació. Fraccions.
Qüestionari 6 Sèries de números. Sèries de lletres. Dòmino.
Qüestionari 7 Raonament verbal. Analogies. Raonament abstracte. Qüestionari 8 Prova d'aptituds.
Qüestionari 9 Sopes de lletres. Atenció-concentració
Qüestionari 10 Comprensió verbal. Raonament verbal. Sèries de
números. Prova d'aptituds.
Qüestionari 11 Ortografia. Vocabulari. Raonament verbal. Potències. 
Atenció. Figures
Qüestionari 12 Dòmino. Càlcul. Sèries de números. Ordenacions
alfabètiques.
Qüestionari 13 Càlcul. Vocabulari. Classificació. Operacions 
elementals. Arrels. Raonament abstracte.
Qüestionari 14 Gràfiques. Codificació. Raonament numèric. Atenció
Qüestionari 15 Prova d'aptituds
Qüestionari 16 Prova d'aptituds. Atenció. Raonament verbal
Qüestionari 17 Sistema mètric decimal. Raonament espacial.
Prova d'aptituds.
Qüestionari 18 Càlcul. Problemes. Rellotges. Comprensió verbal.
Sistema sexagesimal.
Qüestionari 19 Ordenacions alfabètiques. Vocabulari. Sèries de lletres.
Raonament verbal. Analogies. Sopes de lletres.
Qüestionari 20 Prova d'aptituds.
Qüestionari 21 Monedes. Problemes. Càlcul. Comprensió verbal.
Lògica.
Qüestionari 22 Càlcul. Codificació. Càlcul. Arxiu. Raonament
numèric. Regla de tres.
Qüestionari 23 Raonament abstracte. Definicions. Dòmino. Raonament
verbal. Analogies. Sèries de números. Càlcul.
Qüestionari 24 Ortografia. Raonament abstracte. Raonament
numèric. Ortografia. Raonament abstracte.
Qüestionari 25 Prova d'aptituds
Qüestionari 26 Raonament abstracte. Raonament verbal. Raonament
numèric. Definicions
Qüestionari 27 Operacions elementals. Gràfiques. Classificació.
Sèries de lletres.
Qüestionari 28 Comprensió verbal. Atenció-concentració. Raonament.
Raonament abstracte
Qüestionari 29 Atenció. Codificació. Raonament verbal. Raonament
Qüestionari 30 Prova d'aptituds
Qüestionari 31 Atenció-concentració. Classificació. Càlcul elemental.
Qüestionari 32 Prova d'aptituds. Raonament verbal. Vocabulari.
Càlcul. Atenció-lògica.
Qüestionari 33 Barbarismes. Sèries de lletres i números.Codificació.
Analogies verbals. Càlcul elemental.
Qüestionari 34 Codificació. Prova verbal. Raonament numèric.
Qüestionari 35 Càlcul. Raonament espacial. Codificació. Raonament
Qüestionari 36 Arxiu. Ordenacions alfabètiques. Atenció-concentració. OriginalCòpia. Càlcul
Qüestionari 37 Ordenacions alfabètiques. Classificació. Codificació.
Atenció. Equivalències. Raonament.
Qüestionari 38 Càlcul. Atenció-concentració. Ordenacions 
alfabètiques. Atenció. Classificació. 

No customer comments for the moment.

Write a review

Qüestionaris Psicotècnics

Qüestionaris Psicotècnics

EDICIÓ: 17/07/2018

Pàgines: 468

Les proves psicotècniques són instruments científics per examinar una conducta humana. Es tracta de proves que serveixen per discriminar i mesurar variables psicològiques, permetent constatar les aptituds d'una persona per a una determinada tasca.Per superar les proves psicotècniques és imprescindible practicar el màxim possible, ja que per a aquest ...

Write a review