Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona (Edició 2015) Ver más grande

Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona

ISBN: 978-84-9084-328-4

Nuevo

Primer volumen d’una nova edició, del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d’accés a la categoria de Bombers del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona. El contingut d’aquest llibre respon als 13 temes de la part de coneixements generals del temari oficial aprovat per l’Ajuntament el 9 de d’abril i fet públic al BOPB de 23/04/2014, 

Más detalles

26,00 €

Considerem que aquest material constitueix l’eina més eficaç pera a la preparació dels procés selectiu a què es dirigeix, i estem segurs que li ajudarà en la consecució de l’objectiu, seu i nostre, d’accedir a aquesta categoria de la funció púbica local de Barcelona.

Temario del libro

Tema 1. La Constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals.

Tema 2. La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial.

Tema 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006. Estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Organització de la Comunitat Autonoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.

Tema 4. Actes administratius i disposicions generals sobre el procediment administratiu.

Tema 5. La Carta Municipal. Antecedents històrics. Principals continguts. La Seguretat i la prevenció.

Tema 6. El Municipi: elements que l’integren. Estructura politica i executiva de l’Ajuntament de Barcelona. El Programa d’Actuacio Municipal (PAM) vigent i especialment els aspectes en matèria de Prevenció, Seguretat i Emergències

Tema 7. La Proteccio Civil a l’Ajuntament de Barcelona: organització. Plans d’emergència.

Tema 8. Història de Barcelona. Coneixements de les principals vies de la ciutat, places importants de la ciutat i edificis i monuments emblemàtics.

Tema 9. L’Estatut de l’Empleat Public. Drets i deures. Situacions administratives. Carrera professional. Règim disciplinari. Estructura retributiva.

Tema 10. La responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics.

Tema 11. Les incompatibilitats. Llei 531984 de 26 de desembre, Llei 211987 de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administracio de la Generalitat i Decret 2141990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Tema 12. Els elements que configuren la relació laboral de l’empleat public: especial referència a l’administracio local.

Tema 13. El Sistema de la Seguretat Social. Principis Generals. Estructura. Contingències, cotitzacions i prestacions. IRPF. Normativa a aplicar als empleats públics. 

No customer comments for the moment.

Write a review

Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona

Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona

Primer volumen d’una nova edició, del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d’accés a la categoria de Bombers del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona. El contingut d’aquest llibre respon als 13 temes de la part de coneixements generals del temari oficial aprovat per l’Ajuntament el 9 de d’abril i fet públic al BOPB de 23/04/2014, 

Write a review